T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kahramanmaraş Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi

Tarihçe

Kahramanmaraş Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi ilk olarak halkevlerinin kapatılmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 1952 yılında 3000 adet kitapla Fevzi Paşa Mahallesi’nde 2 dükkan kiralanarak hizmete açılmıştır. 1965 yılında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce yaptırılan şu andaki binaya taşınmıştır ve halen aynı yerde hizmet vermeye devam etmektedir. 1984 yılında ünlü halk ozanı Karacaoğlan’ın isminden yola çıkılarak “Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü” adını almıştır.