T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kahramanmaraş Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi

Üyelik İşlemleri

NASIL ÜYE OLABİLİRİM ?


Kütüphanemize her yaşta vatandaşımız ücretsiz üye olarak tüm hizmetlerimizden ücretsiz olarak faydalanmaktadır.

15 yaş altı vatandaşlar kütüphaneye gelerek, 15 yaş üstü vatandaşlar ise e-Devlet Platformu
 üzerinden kütüphanemize üye olabilmektedir.
15 yaş altı veya e-Devlet üzerinden üyeliklerin dışında kütüphanemize gelerek üye olmak isteyen kullanıcılar için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmektedir.


Üye olmak için T.C. Kimlik Numarasını gösterir bir belge ile başvuru yapmak yeterlidir. 

(0-15) yaşlar arasındaki üyeliklerde üyelik formunu velisi imzaladığından velisinin de kütüphaneye gelmesi gerekmektedir. 

Üyelik işlemleri kütüphanemizin Ödünç Verme Biriminde yapılmaktadır.

KÜTÜPHANE ÜYELİK VE KİTAP ÖDÜNÇ-İADE KURALLARI

• Telefonla katalog  taraması ( kitap araması ) yapılamaz.                                                                                             

• T.C. Kimlik numarasını gösteren belge olmadan ödünç kitap alınamaz.                             

• 18 yaşından küçük kullanıcılar;  üye olabilmek için, üyelik formunu velisine okutup imzalatmakla yükümlüdür.

• Bir defada en fazla 3 (üç) adet kitap (Danışma kaynakları ve kaynak kitaplar hariç) ve/veya süreli yayın  (son sayısı hariç) 15 (on beş) gün süreyle ödünç verilir. İhtiyaç duyulduğunda, kitabın son teslim etme tarihinden önce bir defaya mahsus 15 (on beş) günlük süre uzatımı yapılabilir. Teslim süresi geçtiğinde süre uzatımı yapılmaz. Kitap süresi uzattırmak için kullanabileceğiniz telefon numaramız ve internet adresimiz:

Tel: 0344 223 44 89
koha.ekutuphane.gov.tr

• Ödünç aldığı kitabı geç getirmiş kullanıcılara; kütüphane yönetimi tarafından ilk seferinde kitabı geç getirdiği süre kadar, ikinci seferinde 3 (üç) ay, üçüncü gecikmede 6 (Altı) ay olmak üzere hak mahrumiyeti uygulanır.       

• Ödünç aldığı kitabı zamanında teslim etmeyen kullanıcıya, kitabı teslim edinceye kadar yeni kitap ödünç verilmez.                                                                                                                                                                        

• Ödünç aldığı kitabı kaybeden, zarar veren, yıpratan okuyucu; kitabın yenisini temin etmek zorundadır. Aldığı kitabı iade etmeyen kullanıcılar hakkında 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.                                                                                                                                   

• Kütüphaneye üye olmak için T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi ile üyelik bilgilerinin bulunduğu bu formu ibraz etmek zorunludur. T.C. kimlik numaranız, üye numaranız olacaktır.

 

 ÜYE; bilgi, veri (Adres, telefon, okul v.b.) değişikliklerini kütüphaneye bildirmekle yükümlüdür.